Plataforma Som Energia
Plataforma Som Energia

Donde el debate abierto, transparente y participativo tiene lugar.

Producció de Biogàs

Producció de Biogàs

Propietario: Joana

Miembros del grupo: 30

Descripción completa:

El biogàs és un gas combustible format fonamentalment per metà i obtingut per digestió anaeròbia de residus o subproductes orgànics, com ara purinsfems, fangs de depuradores d'aigua, residus d'escorxadors, residus sòlids urbans (RSU) orgànics prèviament separat de la resta, etc. Es pot usar per a obtenir calor i electricitat. En la seva producció s'obté també un fertilitzant anomenat compost, cosa que fa que en alguns camps la seva obtenció s'anomeni compostatge. Presenta l'avantatge que s'obté a partir de residus que altrament serien llençats a abocadors.

Quan aquests residus són tractats, se sotmeten a una digestió anaeròbia, o fermentació sense presència d'oxigen, de manera que redueixen el seu volum (això ja implica menys abocadors) i, adientment tractades poden emprar-se com a fertilitzant. Part de la matèria es transforma en gas metà, que pot ser emprat enlloc de gas natural com a combustible, per exemple a una central termoelèctrica.

Breve descripción:

Buscar en este grupo

Administradores de grupo

Miembros del grupo