Plataforma Som Energia
Plataforma Som Energia

Donde el debate abierto, transparente y participativo tiene lugar.

EINES DE TREBALL COL·LABORATIU | HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO

Català

Situació
· Tenim la plataforma com a espai de comunicació interna, principalment. Amb múltiples necessitats de neteja i ajustos.
· Des de l'equip es veuen necessitats de seguiment de tasques a distància (per projectes, per exemple)
· A la última reunió dels grups locals de Catalunya es va parlar de definir un catàleg de recursos i eines per la coordinació, transferència de coneixements entre els grups. 

Solució
Es proposa un exercici entre el Consell Rector, l'Equip Tècnic, els Grups Locals i el Grup Sobre la Plataforma que constarà de tres fases: 
FASE 1. Anàlisi i definició de requeriments que ha de complir la nova plataforma.
FASE 2. Anàlisi i definició de l'eina o eines a implementar. 
FASE 3. Implementació de les solucions.

Timming
· El 15 gener es publica esborrany de la proposta de requeriments inicials a la plataforma.
· Tenim 10 dies per a fer-hi totes les aportacions possibles. 
· El 25 de gener tindrem un document que recollirà tots els requisits. 
· Tenim 5 dies per per revisar-ho i començar a proposar les primeres eines que compleixin aquests requisits. 
· El dissabte 31 de gener es presentaran i debatran durant la reunió del Consell Rector. 

Materials: 
· Per habilitar la col·laboració a temps real de varies persones en un mateix document (la Plataforma no permet aquesta funcionalitat) es proposa treballar el següent arxiu mitjançant l'eina Google Docs https://docs.google.com/document/d/1uNW1xjShuOKI4_OoK3vLeig-l4XbndmAUsNBYGYEvgU/edit?usp=sharing 
· Com que aquest grup és públic i obert a tothom, l'arxiu té la configuració de "només lectura i comentaris". Si voleu accedir a editar-lo només cal demanar-ho afegint un comentari en aquesta entrada indicant el vostre compte de gmail on voleu rebre la invitació.

Responsables
David Garcia i Francesc Casadellà (Equip Tècnic)

 

----------------------------------------

Castellano

Situación
· Tenemos la plataforma como espacio de comunicación interna, principalmente. Con múltiples necesidades de limpieza y ajustes. 
· Desde el equipo técnico se ven necessidades de seguimiento de tareas a distancia (por ejemplo, para proyectos). 
· En la última reunion de los grupos locales de Catalunya se habló de definir un catalogo de recursos y herramientas para la coordinación y transferéncia de concocimientos entre los grupos. 

Solución
Se propone un ejercicio entre el Consejo Rector, el Equipo Técnico, los Grupos Locales y el Grupo sobre la Plataforma que constará de tres fases: 
FASE 1. Análisis y definición de requerimientos que tiene que cumplir la nueva plataforma. 
FASE 2. Análisis y definición de la herramienta o herrameientas a implementar.
FASE 3. Implementación de las soluciones.

Timming
· El 15 de enero se publica este borrador de propuesta de requerimientos iniciales de la plataforma:
 https://docs.google.com/document/d/1uNW1xjShuOKI4_OoK3vLeig-l4XbndmAUsNBYGYEvgU/edit?usp=sharing
· Tenemos 10 dias para hacer todas las aportaciones y comentarios posibles al borrador. 
· El 25 de enero tendremos el documento final que recogerá todos los requerimientos.
· Tenemos 5 dias para revisar el documento y empezar a proponer el listado de herramientas que complan con los esos requerimientos.
· El sabado 31 de enero, durante la reunión del Consejo Rector se presenta para revision y/o aprovacion el documento final de requerimientos.  

Materiales: 
· Para habilitar la colaboración a tiempo real de varias personas en un solo documento (la Plataforma actual no permite esta funcionalidad) se propone trabajar el siguiente archivo mediante la herramienta Google Docs: 
https://docs.google.com/document/d/1uNW1xjShuOKI4_OoK3vLeig-l4XbndmAUsNBYGYEvgU/edit?usp=sharing 
· Debido a que este grupo es publico y abierto a todo el mundo, el archivo tiene la configuración de "Sólo Lectura y comentarios". Si quereis acceder a la versión editable solo lo teneis que pedir publicando un comentario en esta disusión indicando el correo donde queréis recibir la invitación. 

Responsables
David Garcia y Francesc Casadellà (Equipo Técnico) 

Grupo sobre la plataforma

Grupo sobre la plataforma

Grupo de trabajo para definir, mantener y mejorar la plataforma